Cầu nguyện

INH XIN TUYÊN DƯƠNG NGƯỜI TÔI TỚ CHÚA

Cha Marie-Joseph Lagrange 

P. Lagrange--(Chuyển ngữ: Sr. Marie Lucie Bích Hường, MCC)

Nếu bạn muốn biết thêm về cha Marie-Joseph-Lagrange, xin nhấn vào đây

Lạy Chúa chí thánh, Chúa đã cho tôi tớ Chúa là Cha Marie-Joseph-Lagrange lòng khao khát sự thật và say mê Lời Chúa,

Qua ánh sáng luật Môi-sê, các tiên tri, Thánh vịnh, ngài đã suy ngắm cùng cháy lửa mến yêu mầu nhiệm Chúa Giê su Kitô,

Cùng với Đức Nữ Đồng Trinh Maria, ngài nghiền ngẫm Phúc Âm trong kinh Mân Côi. Ngài đã cống hiến cuộc đời cho Khoa nghiên cứu Kinh Thánh với sự hài hòa của niềm tin và lý trí, hầu cứu các linh hồn bị lung lạc bởi các học thuyết phê phán sai lầm.

Ngài đã nên nhân chứng cho một đức tin chói sáng rạng ngời và là gương mẫu vâng phục tuyệt vời trong những thử thách gian nan.

Xin Chúa cho chúng con sớm thấy ngày Giáo hội công nhận và tuyên dương các nhân đức thánh thiện của ngài, hầu nhờ mẫu gương tốt lành ấy lôi kéo nhiều người tin vào Lời Chúa.

Nhờ lời bầu cử của Cha Marie-Joseph-Lagrange, xin cho chúng nhận được những ơn chúng con xin, đặc biệt là: (kể ra…).

Chúng con cầu xin Chúa, nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần, Chúa là Đấng duy nhất hằng sống và hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Lm Manuel RIVERO 

Chủ tịch Hiệp hội những người bạn của cha Lagrange

Các ơn nhận được xin liên lạc về:

Hiệp hội những người bạn của Cha Lagrange

Dòng Thánh Đa Minh

9 rue Saint-François-de-Paule – FR 06357 Nice Cedex 4 – France.

FrenchItalianEnglishGermanSpanishPortuguese, BrazilTagalog